Programvare

Agil Kompetanse er forhandler for Agro Økonomi og Skifteplan. Du vil finne mer informasjon om programmene, nedlasting og bestilling på nettsidene agro.no og skifteplan.no

AGRO ØKONOMI

Agro Økonomi er et enkelt og samtidig robust program. 

Trolig markedets mest effektive program til økonomistyring.

Agro Økonomi er bygget opp av forskjellige moduler, som kan benyttes sammen eller hver for seg. Modulene er tett integrert med hverandre, og opplysninger overføres automatisk mellom de forskjellige delene der dette er naturlig. Programmet inneholder disse modulene:

- Regnskap

- Budsjett

- Faktura

- Lønn

- Skatt

- Skatt for AS

- Avstemming

- Aksjebok

- Kontor

- Time

SKIFTEPLAN PÅ WEB

Skifteplan er et system for utarbeidelse av gjødselplaner, plantevernjournal, miljøplaner og pliktige og andre registreringer til KSL-dokumentasjon.

- Beregner gjødsling og skriver ut de nødvendige rapporter for en  godkjent gjødslingsplan.

- Har lokalt tilpassede veksttabeller.

- Beregner husdyrgjødsel og kalk.

- Programmet viser kart for hele landet og henter kartdata fra mange tilgjengelige kilder. Det er enkelt

  å få fram et utall av ulike temakart og konturkart. 

- Ved registrering av Gårds / bruks nr. Kan en opprette skifter automatiskt.

- Enkelt å dele og slå sammen skifter i kartet med automatisk arealberegning.

- Beregner dekningsbidrag for skifter og vekster.

- Enkelt å registrere data i Miljø og KSL sammenheng.

- Holder orden på vanninger, nedbør og fordampning.

- Er utarbeidet i nært samarbeid med Norsk landbruksrådgiving (tidligere Landbrukets forsøksringer).

- Har modul for kommunikasjon med John Deere GreenStar skjerm. Blir klar 1. kvartal 2018 for 

  Skifteplan web.

Please reload

Agroteknikk1.jpg

Agro Økonomi -

Fra moduler til komplett programpakke