Lønnsomt med

Agro Økonomi og Skifteplan

Agro Økonomi er nødvendig for å drive rasjonelt og lønnsomt.
Med en oppdatert Skifteplan blir det også mindre jobb den dagen KSL-revisjonen kommer. For den kommer!

Far og sønn, Øivin og Per Øivin Sola, driver gården Jahren Søndre i fellesskap, dog som to adskilte enkeltpersonforetak. Driftsgrenene er ammeku, sau og korn, i forholdsvis stort omfang. Maskiner og utstyr utnyttes gjennom allsidig og omfangsrik produksjon, i tillegg til noe leiekjøring.

 

Far Øivin har ført regnskapet i Agro Økonomi siden 1987. Siden 2001 har de i fellesskap benyttet Skifteplan til gjødselplanlegging og ksl-registrering. Utgangspunket for å føre regnskapet selv, var ønsket om bedre løpende oversikt over driften, og lønnsomheten i de ulike produksjonene.

 

 

Skifteplan

 

"Samtidig som vår produksjon har økt i omfang de siste årene, har kravene til dokumentasjon og planlegging i landbruket økt.

Da kravet om gjødselsplaner ble en realitet var vi derfor raskt ute med å bygge ut plattformen med Skifteplan. Etter hvert har det også kommet krav om dokumentasjon med kart i forbindelse med Miljøplan, noe en også lett kan laste ned i programmet.

Det fine med Skifteplan er at det tilpasses et stadig mer komplisert og uoversiktlig regelverk det forventes at vi bønder skal følge med på. Med en oppdatert Skifteplan blir det også mindre jobb den dagen KSL-revisjonen kommer. For den kommer!"

 

 

Agro Økonomi

 

Per Øivin er fornøyd med fars valg av programvare:

 

"Agro Økonomi har utviklet seg til å bli et verktøy som, slik vi ser det, både er nødvendig og svært tidsbesparende dersom man ønsker å drive rasjonell og lønnsom gårdsdrift. Regnskapsdelen ligger i bunnen, og er brukervennlig og oversiktlig også for amatører som oss. Muligheten for å bygge ut med moduler til f.eks. fakturering, lønn og budsjett gir mange muligheter både for vår lille "bedrift", men også for større bedrifter. Samkjøringen med Altinn er imponerende."

 

KSL på mobilen eller nettbrett

En helt ny app for smarttelefon / nettbrett som sparer deg for unødig kontorarbeid etter lange arbeidsdager på jordet. Full oversikt på din mobiltelefon, enten du lager gjødselplan selv eller får den laget på forsøksringen!

 

GPS-funksjonen i Skifteplan mobil finner automatisk hvilket skifte du befinner deg på ute i felten. I gratisversjonen får du innsyn i planlagte tiltak. Hvis du bestiller lisens kan du også registrere utførte tiltak. Disse blir automatisk oppdatert i din vanlige Skifteplan-installasjon. Lisens til mobil-løsningen bestilles direkte fra din mobil/nettbrett/nettleser på PC/MAC.

 

Kontakt oss på tlf. 33 07 19 80

 

post@agilkompetanse.no

Please reload