KURS: A-meldingen direkte til Altinn fra Agro Økonomi

Fra 1. januar 2015 er det nye regler for rapportering av lønn. Hensikten er å forenkle innsendingen.

En av de største endringene ved innføring av A-ordningen er at skjemaer som lønns- og trekkoppgaven,

terminoppgaven forforskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, og årsoppgaven faller bort.

De erstattes av A-meldingen, som skal sendes inn månedlig.

 

Innsendingen omfatter også Lønnsstatistikk til Statistisk Sentralbyrå og Aa-registeret.

 

Er du forberedt? Vi er det!

I vår nye modul Agro Lønn 7 kan du sende A-meldingen direkte til Altinn.

Hvordan dette gjøres kan du lære på vårt kurs.

 

-----

 

For øyeblikket er det ikke planlagt flere kurs i vår. Ta kontakt med oss på 33 07 19 80 for å få mer informasjon.