Brukermøter for regnskapsførere i Agro Økonomi høst 2018
Brukermøter for regnskapsførere er et supplement til våre generelle, årlige brukermøter som er åpne for alle kunder. Mens de generelle brukermøtene i hovedsak tar for seg årsoppgjøret, vil møtene for regnskapsførere omhandle andre temaer som vi tror er spesielt aktuelle for dere (se program under).
Vi ønsker med dette å skape en arena hvor dere kan komme med innspill og forslag, og hente inspirasjon fra andre regnskapsførere som bruker Agro Økonomi

Program:                                                             

  • Nyheter og framtidsplaner for Agro Økonomi

  • Nytt dokumentsenter/bilagsbehandling med betalingsløsning og EHFmottak

  • Nyheter skatt og avgift 2018/19 (ENK og AS)

  • Praktisk gjennomgang årsoppgjørsskjemaer i Agro Økonomi

  • Eventuelt/spørsmål

Tid og sted:

7. november -   Vinger Hotell Kongsvinger

13. november - Strand Hotell Fevik

15. november - Quality Hotel Grand Kongsberg

27. november-  Quality Hotel Olavsgaard Skjetten

 

Foredragsholder: Harald Moskvil + Linda Trondsen

Klokkeslett: kl. 11:00-16:00

Pris kr. 1.950,- pr. person inkl. lunsj

 

Faglig oppdatering:

- Bokføringsregelverket 2 timer

- Skatt og avgift 1 time

- Annet 2 timer