Andre tjenester

I tillegg til å være et regnskapskontor og supportsenter for Skifteplan tilbyr vi også andre tjenester innenfor IT-tjenester og Digital mzrkedsføring. Ta kontakt for å avklare om det er noe vi kan hjelpe dere medtlf: 33 07 19 80  epost: post@agilkompetanse.no

IT-tjenester

Vi tilbyr ulike tjenester innen IT. Det kan være relatert til programmene vi supporterer. F.eks. tilpasning av rapporter, import av data til vareliste eller reskontro, spleising av data mellom år etc.. Dette er tjenester som faller utenfor vanlig support.

 

Vi tilbyr også generelle IT tjenester som installasjon av programvare, nettverksoppsett, oppdatering av serverløsning etc.

Digital markedsføring og produksjon av hjemmeside

Vi tilbyr våre kunder muligheten til å få opprettet en egen hjemmeside og få virksomheten markedsført digitalt på Google søk og i sosiale media som facebook og Instagram.

Please reload

Annonse:

Blir vi din nye regnskapsfører og rådgiver?

Vi har nå ledig kapasitet for regnskapsoppdrag, inkl. fakturering/lønn/årsoppgjør/rådgivning.

 

Lang erfaring og god kompetanse på de fleste næringer (inkl. landbruk) og selskapstyper.
Deler gjerne på oppgavene, via nettløsningen agro24.no eller Tripletex.
Holder til i Horten. Dette er et godt tilbud for de i Vestfold, men vi kommuniserer gjerne digitalt og hjelper også kunder utenfor vår nærmiljø.

 

Ta kontakt for informasjon og evt. tilbud:
Tlf: 33 07 19 80 – spør etter Linda eller Anne
Epost: post@agilkompetanse.no

Please reload